Reklamationer​

Om du inte är nöjd med din Castus produkt är inte vi heller det.

Om en produkt av någon anledning inte lever upp till dina förväntningar ber

Vi dig att fylla i klagomålet i nedan formulär. Detta gör vår kvalitetsavdelning

Möjlighet att undersöka saken vidare och hitta en lösning för dig.